สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


  

             เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการดำเนินการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
รอง ผอ.รมน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562รอง ผอ.รมน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อ 4 ธ.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานการจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ 15ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานการจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ 15
เมื่อ 6 พ.ย.62
พิธีถวายผ้ากฐิน นย. ณ วัดทับไทรพิธีถวายผ้ากฐิน นย. ณ วัดทับไทร
เมื่อ 3 พ.ย.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง), พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง), พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 23 ต.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลองผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง
เมื่อ 20 ต.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดจันทร์เขลมผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดจันทร์เขลม
เมื่อ 19 ต.ค.62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
เมื่อ 9 ต.ค.62
พิธีรายงานตนพิธีรายงานตน
เมื่อ 4 ต.ค.62
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63
เมื่อ 1 ต.ค.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯรอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62
กิจกรรมฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการ
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 7 เม.ย.62
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 6 เม.ย.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์
เมื่อ 10 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไล
เมื่อ 8 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคล
เมื่อ 7 มี.ค.62
ชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
เมื่อ 6 ม.ค.62
บทความประชาสัมพันธ์
มารู้จัก 🐽โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู(ASF)🐽กันเถอะ!!มารู้จัก 🐽โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู(ASF)🐽กันเถอะ!!
พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์
สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้
ครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลางครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลาง
โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า
"9 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอช้างป่า"
ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์
ระวังโรคฉี่หนูระวังโรคฉี่หนู
การปฏิบัติงานด้านป่าไม้และอื่นๆ
ฉก.ทพ.นย. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดฉก.ทพ.นย. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
เมื่อ 24 ต.ค.62
ผบ.ทพ.นย. ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าระวังช้างป่า ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อนผบ.ทพ.นย. ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าระวังช้างป่า ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน
เมื่อ 21 ต.ค.62
จัดชุดลาดตระเวน ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯจัดชุดลาดตระเวน ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ
เมื่อ 8 ต.ค.62
จับกุมสิ่งต้องห้าม (ไม้พะยูง) จำนวน 24 แผ่นจับกุมสิ่งต้องห้าม (ไม้พะยูง) จำนวน 24 แผ่น
เมื่อ 8 ต.ค.62
จับกุมการนำเข้าทุเรียนผิดกฎหมายจับกุมการนำเข้าทุเรียนผิดกฎหมาย
เมื่อ 4 ต.ค.62
ศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชยศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชย
เมื่อ 6 เม.ย.62 เวลา 0900