สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


  

             เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการดำเนินการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63
เมื่อ 1 ต.ค.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯรอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62
รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ 5 พ.ค.62
เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ตราดเสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ตราด
เมื่อ 1 พ.ค.62
เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.จันทบุรีเสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.จันทบุรี
เมื่อ 26 เม.ย.62
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ในวันที่ 25 เมษายน 2562
เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานบนเกาะกูดเสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานบนเกาะกูด
เมื่อ 23 เม.ย.62
ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3
เมื่อ 22 เม.ย.62
กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา พ.จ.อ.ธนัชพงศ์ พุทธเจริญกอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา พ.จ.อ.ธนัชพงศ์ พุทธเจริญ
เมื่อ 19 เม.ย.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงาน กำลังพลในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงาน กำลังพลในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ 14 เม.ย.62
กิจกรรมฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการ
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 7 เม.ย.62
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 6 เม.ย.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์
เมื่อ 10 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไล
เมื่อ 8 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคล
เมื่อ 7 มี.ค.62
ชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
เมื่อ 6 ม.ค.62
บทความประชาสัมพันธ์
พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์
สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้
ครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลางครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลาง
โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า
"9 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอช้างป่า"
ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์
ระวังโรคฉี่หนูระวังโรคฉี่หนู
"กอ.รมน." เตือน"โซเชียลฯ"
หยุดแชร์ภาพข่าว ที่ไม่ตรงกับความจริง
การปฏิบัติงานด้านป่าไม้
ศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชยศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชย
เมื่อ 6 เม.ย.62 เวลา 0900