สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

กฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๑
ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน
เมื่อ ๔ - ๖ พ.ย.๖๑
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราด
เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑
พิธีแสดงตน ฯ พิธีแสดงตน ฯ
เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๑
เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑
กิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯ กิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯ
เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๑
กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑ กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑
เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑
พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อ ๖ พ.ค.๖๑
รับการตรวจจาก ศปป.๒ กอ.รมน. รับการตรวจจาก ศปป.๒ กอ.รมน.
เมื่อ ๒๕ - ๒๖ เม.ย.๖๑
พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.) พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.)
เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑
พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อ ๒ เม.ย.๖๑
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑
การตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อ ๒๘ - ๓๐ มี.ค.๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑
ร่วมพิธีถวายสักการะ  เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ร่วมพิธีถวายสักการะ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
เมือ่ ๒ มี.ค.๖๑
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑
เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.ตราด เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.ตราด
เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑
เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.จันทบุรี เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑
พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.) พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.)
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ
เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๐
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐
พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน งป.๖๑ พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน งป.๖๑
เมื่อ ๖ พ.ย.๖๐
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]