สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

 

การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวช

          ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งปัญหายาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะการของโลกปัจจุบันซึ่งมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทำให้ผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด
และมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ๆ
เข้าถึงและใช้ยาเสพติดได้ง่ายสะดวกกว่าในอดีต ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่รู้เท่าทันต่อเล่ห์กลของผู้ค้ายาเสพติด
ประกอบกับ ความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนอง การต้องการความยอมรับในกลุ่มเพื่อน
จิตใจที่ไม่หนักแน่น ถือเป็นจุดด้อยที่ทำให้เด็กและเยาวชนหลงกลเข้าไปติดบ่วง
หรือตกเป็นทาสของยาเสพติด
 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่เกิดจากความอ่อนแอของหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม
คือ ครอบครัว ซึ่งเกิดจากพ่อแม่ด้อยคุณภาพ การที่เอาแต่รักลูกโดยที่ไม่รู้จักสอนลูก
จึงทำให้ยาเสพติดสามรถแพร่ระบาดในเข้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นไปได้โดยง่ายอีกทางหนึ่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงต้องยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

 

    ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด
รวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
”
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แม้รัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติดก็ตาม ก็ไมได้หมายความว่าการป้องกัน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เพียงฝ่ายเดียว การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน
สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ การให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้ว
ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลาน ให้ความรักความอบอุ่นรวมทั้งเป็นที่พึ่งของเด็กได้
เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถพูดคุย ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กและใช้เหตุผลกับเด็กไม่ใช้อารมณ์
เพราะการใช้อารมณ์จะทำให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ กลุ้มใจ
ซึ่งเป็นเหตุให้หนีออกจากบ้านหรือหันไปพึ่งพายาเสพติด

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน