สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


  

             เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการดำเนินการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองจากพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองจาก
เมื่อ 17 ม.ค.62
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
เมื่อ 10 ม.ค.61
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงปีใหม่รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงปีใหม่
31 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
เมื่อ 14 ธ.ค.61
เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ บก.ฉก.นย.จันทบุรีเยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ บก.ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ 14 ธ.ค.61
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ 4 ธ.ค.61
ผบ.ทร.เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กปช.จต.ผบ.ทร.เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กปช.จต.
เมื่อ 28 พ.ย.61
เยี่ยมชุด ชพส.1306.ฯ เยี่ยมชุด ชพส.1306.ฯ
เมื่อ 12 - 13 พ.ย.61
กฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๑
ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน
เมื่อ ๔ - ๖ พ.ย.๖๑
กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ
ชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
เมื่อ 6 ม.ค.62
บทความประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า
"9 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอช้างป่า"
ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์
ระวังโรคฉี่หนูระวังโรคฉี่หนู
"กอ.รมน." เตือน"โซเชียลฯ"
หยุดแชร์ภาพข่าว ที่ไม่ตรงกับความจริง
สะแกนาสะแกนา
การปลูกสะแกนา
กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด