สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ผู้บังคับบัญชา


 

 

      พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์
 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

    ลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์
 รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓


    

 นาวาเอก ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม
เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

  

    

นาวาเอก อุชลิต  นิงสานนท์
รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๑)

 

 นาวาเอก ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ

รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๒)