สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ผู้บังคับบัญชา


    พลเรือโท ศังกร   พงษ์ศิริ
 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

   

ลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์
 รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓


    

 นาวาเอก ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม
เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

    

    นาวาเอก คมสัน  เปรมกมล
รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๑)

 นาวาเอก นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล

รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๒)