สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ฝ่ายการข่าว

 

 

 

นาวาเอก สุทธิศักดิ์  ช่วยเมืองปักษ์
หัวหน้าฝ่ายการข่าว

 

  

 นาวาเอก ประหยัด  คำรุ้ง
รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว

 

 

  ว่าที่ เรือตรี จีระ  สรโยธิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว

  

 พันจ่าเอก ธัญญา   ถาวร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว

 

 

  พันจ่าเอก ปัญญา  คำอ่อนศรี 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว