สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ฝ่ายนโยบายและแผน

 

   

  นาวาเอก ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

นาวาตรี  เจษฎา  โนรา
รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

ว่าที่ เรือเอก สมชาย ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตการฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

พันจ่าเอก กิจจา กิจสำเร็จ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

พันจ่าเอก วินัย   เดชมหันต์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผน