สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

 

นาวาเอก สาโรจน์  บุญทับ   
หัวหน้าฝ่าย กิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

นาวาตรี ทินวิช  ทองโปร่ง
รองหัวหน้า ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

  

 เรือเอก นิคม ฉายาชวลิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

  

พันจ่าโท รัฐศักดิ์  ทองดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

  

จ่าเอก อาทิตย์   อนงค์ทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ