ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม
ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ
ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ น.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ น.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ .๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณชายหาด บ.คลองเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เชพส.๑๓๐๕ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันรื้อโรงอาหาร และทำความสะอาด โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ๒๗ ก.ค.๖๕ รน.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" HONOR THE HERO

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-