กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ พื้นที่ จว.จันทบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ พื้นที่ จว.ตราด
งานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๘

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ ฯ สนับสนุนกำลังพลเป็นชุดครูฝึกนักเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จว.ตราด

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๕ น.อ.ทวี วงศ์วาน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และเป็นวิทยากร “โครงการ ปันยิ้ม สร้างสุข(ภาพ) ผู้สูงอายุฯ

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๕ น.อ.เธียรชัย ภูการุณย์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (๒) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๕ น.อ.วิชชา พรหมคีรี รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (๑) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๕ หน.ชบข.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลด่านชุมพล

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลตรวจสุขภาพ นางสำรวย พบว่ามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ประสานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ด่านชุมพล นำผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาล

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๕ หน.ชบข.๑๓๐๒ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมโครงการปลูกต้นไม้แนวเพนียดป้องกันช้างป่า ณ แปลงสาธิตโครงการโคก หนอง นาโมเดล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ สนับสนุนกำลังพล พร้อมยานพาหนะ ร่วมกันดำเนินการขนย้ายท่อ PVC เพื่อใช้ในการรับ – ส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (น้ำตกสะพานหิน)

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ครบรอบ 100 ปี  วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ จอมทัพไทย กับ ราชนาวี

น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ จอมทัพไทย กับ ราชนาวี

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-