ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ
ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ สนับสนุนกำลังพล ในการปรับพื้นผิวจราจร บริเวณถนนสาย บ้านเนินสูง - เขาแขวน บ.ด่านเนินสูง ม.๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เชพส.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพล ดำเนินการทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจางวาง

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ในพื้นที่ ต.พวา อ.แก่งหางแมว ฯ

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๕ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ บ.ใหม่ ม.๔ ต.โป่งน้ำร้อน ฯ

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕” ณ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส “วันอานันทมหิดล” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" HONOR THE HERO

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-