วันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี 28 ธ.ค.64
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง ผบ.ทสส.(ทอ.)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการผสมปุ๋ยร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับให้กับ รพ.สต.คลองแอ่ง นำผู้ป่วยโรคมะเร็ง มาทำการตรวจมะเร็งเต้านม

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ หน.ชบข.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพลร่วม ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน

เมื่อ ๔ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดพลับ บางกะจะ

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๔ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านคลองประทุน นำลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านคลองประทุน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายทะเล

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๔ ร่วมแถวให้การต้อนรับ พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง ผบ.ทสส.(ทอ.)/รองบ.ศบท.(ทอ.)และคณะฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฯ

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ หน.ชพส.๑๓๐๕ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “ฝายชะลอน้ำมีชีวิต ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน น้ำตกสะพานหิน”

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชน แจกจ่ายลูกเป็ด จำนวน ๕๐๐ ตัว ให้กับประชาชนในพื้นที่

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" HONOR THE HERO

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-