ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ
ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ

เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพล ในการปลูกสร้างห้องน้ำให้กับ นายบุญธรรม ศาลานารถ

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๓ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเข้าหมู่บ้าน

เมื่อ ๒ ก.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๕ หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การสนับสนุนวิทยากร ในโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข (ภาพ) ผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีพอเพียง”

เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ของศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ น.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" HONOR THE HERO

⚓ เชิดชูเกียรติทหารกล้า ⚓ ๓ กุมภาพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ กอ.รมน.

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-