กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ ชพส.ฯ และ ชบข.ฯ ในพื้นที่ จว.ตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ ชพส.ฯ และ ชบข.ฯ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔ ชพส. ๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพล สนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความร้อนประชาชน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมคณะฯ เดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จว.ตราด

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมคณะฯ เดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จว.จันทบุรี

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ หน.ชบข.๑๓๐๒ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมนวดข้าวหลังการเก็บเกี่ยว กับ หน่วยงานทหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔ น.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

สารคดีวันกองทัพเรือ

สารคดีวันกองทัพเรือ

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

คำปราศรัยจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๕๖๔

-