เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ หน.ชพส.๑๓๐๕ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “ฝายชะลอน้ำมีชีวิต ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน น้ำตกสะพานหิน”

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๑๓๐๕ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ต.แหลมกลัดฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “ฝายชะลอน้ำมีชีวิต ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน น้ำตกสะพานหิน” ณ ที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง