วีดิทัศน์พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

https://www.facebook.com/watch/?v=907183989996539&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing