เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านคลองประทุน นำลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านคลองประทุน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายทะเล

มื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านคลองประทุน นำลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านคลองประทุน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายทะเล บริเวณหาดลานทราย บ.แหลมกลัด ม.๒ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด ทำให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล