เมื่อ ๔ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๔ ม.ค.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๓ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดผักกาด บ.ผักกาด ม.๓
ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่