เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

- เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี นายบุญโน๊ต ภู่มณี ผู้ใหญ่บ้าน บ.สะพานหินฯ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงให้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน