เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราดนักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ

เมื่อ ๒๗  มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติในพื้นที่ บ.อ่าวใหญ่ ม.๓ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด โดยมี นายเจนกวิน เต็มยอด ปลัดอำเภอเกาะกูด เป็นประธานในพิธีฯการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่