เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดราษฎร์บำรุง บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

เมื่อ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกูด หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเกาะกูด นำโดย นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดราษฎร์บำรุง บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด เนื่องในวันคล้ายวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้สร้างจิตสำนึกในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่