เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ เชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฐานสถูปเพื่อประดิษฐานอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดประทุน

เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฐานสถูปเพื่อประดิษฐานอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดประทุน ณ วัดประทุน บ.คลองประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสักการะบูชา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่