เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด และ จนท.เกษตรอำเภอเกาะกูด ลงพื้นที่แจกต้นพันธุ์ผักโครงการครัวเรือนยากจน

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด และ จนท.เกษตรอำเภอเกาะกูด ลงพื้นที่แจกต้นพันธุ์ผักโครงการครัวเรือนยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.อ่าวสลัด ม.๖ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน รู้จักการเพาะปลูกผักเพื่อนำมาประกอบอาหารในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่