เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ หน.ชพส.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มลงนามถวายพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ หน.ชพส.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มลงนามถวายพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจางวาง ม.๒ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายชัยณรงค์ ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน บ.จางวาง เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว