เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อ  มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ร้อย.ทพ.นย.๕๓๖ ชค.ทพ.นย.๓ฯ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียง โรงเรียนวัดสะพานหิน
บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์