เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนหาดศาลเจ้า ม.๓ต.หาดเล็กอ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมทั้งทำให้เกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม