เมื่อ ๔ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดตราด (พอ.สว.) หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลอด บ.ทับทิมสยาม ๐๑ ม.๗ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันเป็นอย่างดี