เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอสอยดาว บ.บ่อยาง ม.๑๓ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทุบรี โดยมี นางสาว อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์