เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ ณ ป่าชุมชน บ.พังงอน (ป่าเขาตาอ่อน) ม.๓ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
โดยมี นางสาวภุมริน เพชรชำลิ ปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์