เมื่อ๒๗ ก.ค.๖๕ รน.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ – ๑๐๐๐ น.อ.สยาม  ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ น.อ.วิชชา พรหมคีรี รองเลขาธิการฯ ร่วมกับ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กปช.จต. และ แม่บ้าน พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต./รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธาน