เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ชพส.๑๓๐๑ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว จว.จันทบุรี โดยมี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่