เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เชพส.๑๓๐๕ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันรื้อโรงอาหาร และทำความสะอาด โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันรื้อโรงอาหาร ขนย้ายอุปกรณ์ และทำความสะอาด โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ (หลังเก่า) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน