เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ .๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณชายหาด บ.คลองเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณชายหาด บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน