เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด โดยมี นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่