เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ น.อ.สยาม ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๑๐๐๐ น.อ.สยาม  ลายสาร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกับ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กปช.จต. และ แม่บ้าน พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต./รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธาน