เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ของศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ของศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริจาคโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๐ ซี.ซี. เพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย