เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๕ หน.ชบข.๑๓๐๒ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมโครงการปลูกต้นไม้แนวเพนียดป้องกันช้างป่า ณ แปลงสาธิตโครงการโคก หนอง นาโมเดล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๑๐๐ หน.ชบข.๑๓๐๒ ฯ พร้อมกำลังพลร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ร่วมโครงการปลูกต้นไม้แนวเพนียดป้องกันช้างป่า ณ แปลงสาธิตโครงการโคก หนอง นาโมเดล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ บ.ทับทิมสยาม ๐๑ ม.๗ ต.ด่านชุมพลอ.บ่อไร่ จว.ตราดโดยมี นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกของช้างป่าร่วมกัน