เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลตรวจสุขภาพ นางสำรวย พบว่ามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ประสานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ด่านชุมพล นำผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาล

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนบ้าน นางสำรวย อาวจล ประชาชนในพื้นที่ บ.คลองแสง ม.๓ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ระหว่างการพบปะเยี่ยมเยียนได้พูดคุยและตรวจสุขภาพ นางสำรวย อาวจล พบว่ามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก จึงได้ประสานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ด่านชุมพล นำผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาลบ่อไร่ จว.ตราด เพื่อรักษาต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย