การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร
เมื่อ 13 ต.ค.63
รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
เมื่อ 12 ต.ค.63
รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6
เมื่อ 17 ก.ค.63
รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6
เมือ 16 ก.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งป.63 ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งป.63
เมื่อ 13 ก.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
เมื่อ 8-9 มิ.ย.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อ 18 มี.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อ 17 มี.ค.63
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ในโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ในโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ”
เมื่อ 8 มี.ค.63
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย” รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย”
เมื่อ 2 มี.ค.63
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 2/63 รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 2/63
เมื่อ 14 ก.พ.63
เมื่อ 23 ม.ค.63 เมื่อ 23 ม.ค.63
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ งป.63 ณ รร.บ้านคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด
เมื่อ 23 ม.ค.63 เมื่อ 23 ม.ค.63
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ รร.บ้านปั้นหม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
 เมื่อ 18 ม.ค.63 เมื่อ 18 ม.ค.63
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ งป.63 รร.เครือหวายวิทยาคมต.โป่งน้ำร้อนอ.โป่งน้ำร้อนจว.จันทบุรี
เมื่อ 17 ม.ค.63 เมื่อ 17 ม.ค.63
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ งป.63 รร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด
รอง ผอ.รมน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 รอง ผอ.รมน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อ 4 ธ.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานการจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ 15 ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานการจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ 15
เมื่อ 6 พ.ย.62
พิธีถวายผ้ากฐิน นย. ณ วัดทับไทร พิธีถวายผ้ากฐิน นย. ณ วัดทับไทร
เมื่อ 3 พ.ย.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง), พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง), พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 23 ต.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง
เมื่อ 20 ต.ค.62
ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดจันทร์เขลม ผอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดจันทร์เขลม
เมื่อ 19 ต.ค.62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
เมื่อ 9 ต.ค.62
พิธีรายงานตน พิธีรายงานตน
เมื่อ 4 ต.ค.62
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63 ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63
เมื่อ 1 ต.ค.62
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]