การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน
เมื่อ ๔ - ๖ พ.ย.๖๑
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราด
เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑
พิธีแสดงตน ฯ พิธีแสดงตน ฯ
เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๑
เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑
กิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯ กิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯ
เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๑
กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑ กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑
เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑
พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อ ๖ พ.ค.๖๑
รับการตรวจจาก ศปป.๒ กอ.รมน. รับการตรวจจาก ศปป.๒ กอ.รมน.
เมื่อ ๒๕ - ๒๖ เม.ย.๖๑
พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.) พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.)
เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑
พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑
Page :  1 2 3
[ First ]  [<< back ]