พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

 เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑ พล.ร.ต.บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รอง ผบ.กปช.จต./รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งวดที่ ๒ งป.๖๑ พร้อมด้วย หน.ฝอ.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และผู้นำหน่วยในสังกัด กปช.จต. ประกอบด้วย ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี หน.ชค.ทพ.นย.๒ ณ ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ไมีผู้เข้ารับการอบรม ๑๑๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ ๒๕๐ คน

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน