เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี

 น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๕ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.วีรชาติ ชั้นประเสริฐ รอง ผอ.รมน.จังหวัด.จ.บ. เพื่อขอรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานและประสานงานตลอดจนแนะนำตัว หน.ฝอ.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ต่างๆ เพื่อทราบต่อไป

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน