ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน

 เมื่อ ๔ - ๖ พ.ย.๖๑ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) โดยมี น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธาน

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน