รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงปีใหม่

 เมื่อ 31 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62  พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจตามจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน