บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคล

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 โดย ฝมท.ฯ จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาของหน่วยบรรยายในหัวข้อ ปลูกป่าในใจคน ให้กับประชาชนจำนวน 35 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านซับมงคล ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน