รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” ประจำปี 2562

 พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” ประจำปี 2562 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน