ศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชย

ศปศ.61 (ชปศ.614) จัดกำลังพลร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชย ม.8 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี เพื่อฟื้นฟูปลูกป่าโกงกางต่อไป

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน