ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3

 พล.อ.ต.บรรเจิด บัวสมบูรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน. เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 โดยมี น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน