เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมและมอบของบำรุงขวัญแก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานบนเกาะกูด

 

น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการ เยี่ยมกำลังพลและมอบของบำรุงขวัญ ให้กับ ชพส.1306ฯ ที่ปฏิบัติงานบน อ.เกาะกูด จว.ตราด รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผลการตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน