รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน