รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

 พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กองบัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน