ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้โอวาทกำลังพลใหม่ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพล งป.63

 นาวาเอก คมสัน เปรมกมล เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ให้โอวาทกำลังพลส่วนใหญ่ ในการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ,หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน