จัดชุดลาดตระเวน ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ

กอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 ปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดชุดลาดตระเวน ประกอบด้วยกำลังพล 12 นาย จาก พัน.ร ฉก.นย.ตราด, ร้อย ฉก.ตชด.ตราด และ ชรบ. โดยมี ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุทธา รองฯรรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.ตราด เป็นหัวหน้าชุด ทำการลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ หมู่ ๗ ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จว.ตราด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน