ฉก.ทพ.นย. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ฉก.ทพ.นย.(ร้อย ทพ.นย.544) บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าวังกระแพร โดยนายสมหมาย กวางทอง หน.หน่วยพิทักษ์ป่าฯ 2.เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับไทร โดยนายนิสิต สลักคำ รองปลัดเทศบาลตำบลทับไทร 3.สมาคมพรานบูรพา โดยนายไพโรจน์ อนุ นายกสมาคม รวมทั้งสิ้น 26 นาย ดำเนินการทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บ้านวังกระแพร หมู่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ได้ดำเนินการทำโป่งเทียมจำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 พิกัด TV 0014236940 จุดที่ 2 พิกัด TV 0014436981 จุดที่ 3 พิกัด TV 0013436996 ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีสัตว์ป่าลงมาหากินเป็นจำนวนมาก

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน