รอง ผอ.รมน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายราชสดุดี พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน